Conducere

RATEN este condusă de Consiliul de Administrație numit prin Ordinul 026/20.02.2018 al Ministerul Energiei,
Ordinul 2069/17.05.2018 al Ministerul Finantelor Publice si Ordinul 099/19.06.2018 al Ministerul Energiei:

Preşedinte CA-RATEN Costreie Toma-Bogdan CV Jurist
Administrator provizoriu Codescu Dan CV Expert in Administrare
Cercetator stiintific grad 1
Administrator provizoriu Cocea Dumitru CV Inginer
Administrator provizoriu Cazacu George-Laurențiu CV Jurist
Administrator provizoriu Negruț Cornelia CV Economist
Administrator provizoriu Deftu Bogdan Silviu CV Consilier superior
Director General Gentea Cristian CV Inginer Fizician

Aparatul propriu RATEN

Director General Gentea Cristian CV cristian.gentea-(at)-raten.ro
cristian.gentea-(at)-nuclear.ro
Director Strategie și Dezvoltare Roth Maria CV maria.roth-(at)-raten.ro
maria.roth-(at)-nuclear.ro
Director economic Cojocaru Valentina CV valentina.cojocaru-(at)-raten.ro

SUCURSALE:

Institutul de Cercetări Nucleare Pitești – RATEN ICN

Director Păunoiu Constantin constantin.paunoiu-(at)-nuclear.ro
Director adjunct științific Toma Alexandru alexandru.toma-(at)-nuclear.ro
Director adjunct economic Costache Sofia sofia.costache-(at)-nuclear.ro

Centrul de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare București Măgurele – RATEN CITON

Director Rizea Adrian rizeaa-(at)-router.citon.ro
Director adjunct tehnic Staicu Gheorghe staicug-(at)-router.citon.ro
Director adjunct economic Preda Emilia Georgeta predag-(at)-router.citon.ro