REACTORUL DE CERCETARE
TRIGA-ICN
LABORATORUL DE EXAMINARE POST-IRADIERE (LEPI) STAŢIA DE TRATARE DEŞEURI RADIOACTIVE (STDR)
DEPARTAMENTUL TESTARI ÎN AFARA REATORULUI (TAR) DEPARTAMENTUL MATERIALE NUCLEARE ȘI COROZIUNE (MNC) LABORATORUL DE RADIOPROTECȚIE, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PROTECȚIA CIVILĂ
LABORATOR DE ÎNCERCĂRI PENTRU CARACTERIZAREA RADIOLOGICĂ A MATERIALELOR REZULTATE DIN PRACTICI NUCLEARE (CROWN) LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI PENTRU CARACTERIZAREA COMBUSTIBILULUI NUCLEAR UZAT ȘI A DEȘEURILOR RADIOACTIVE (LABORAD) LABORATORUL
DE ANALIZA SUPRAFEȚEI
(ESCALAB)