.

ALFRED – ETAPA 1
infrastructură de cercetare suport:
ATHENA (instalaţie de tip piscină pentru experimente şi teste termohidraulice)
ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)

Rezultate majore preconizate

  • Proiectarea și construcția clădirii pentru infrastructurile ATHENA și ChemLab. Clădirea principală va găzdui instalația experimentală ATHENA și laboratorul ChemLab, precum și spațiile de lucru pentru experimentatori. Clădirea auxiliară deservește în mod direct funcțional clădirea principală și este destinată serviciilor auxiliare și anexelor tehnice necesare instalațiilor experimentale ATHENA și ChemLab;
  • Proiectarea, realizarea, punerea în funcţiune şi testarea instalaţiei ATHENA. Instalația este de tip multifuncþional, constând dintr-o piscina cu plumb topit, încalzită electric (cu o putere totală de 2.21MW), destinată investigării regimurilor termhidraulice și funcționării componentelor, sistemelor, echipamentelor reactorului ALFRED.
  • Realizarea, dotarea, punerea în funcțiune și testarea Laboratorul ChemLab, dedicat susținerii implementării și dezvoltării controlului și monitorizării regimului chimic al agentului de răcire (în special controlul oxigenului), precum și investigării interacțiunii dintre plumbul lichid și materialele structurale pentru formularea strategiilor de protecție la nivelul demonstratorului ALFRED. Laboratorul ChemLab va avea două componente: (1) laborator experimental și (2) laboratorul de analize structurale.
  • Dezvoltarea programului ştiinţific de investigare a aspectelor deschise ale tehnologiei reactorilor rapizi răciţi cu plumb pe baza folosirii instalaţiilor experimentale ATHENA şi ChemLab;
  • Achiziționarea agentului de răcire primar (plumb) utilizat în funcţionarea instalaţiei experimentale ATHENA.

www.fonduri-ue.ro
http://www.alfred-reactor.eu

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate