.

ALFRED – ETAPA 1
infrastructură de cercetare suport:
ATHENA (instalaţie de tip piscină pentru experimente şi teste termohidraulice)
ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)

Achiziții

Vor fi încărcate informații referitoare la Contracte de execuție/prestări servicii/furnizare aferente proiectului “ALFRED – Etapa 1”, pe parcursul derulării proiectului.

www.fonduri-ue.ro
http://www.alfred-reactor.eu

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate