Programul Anual de Cercetare RATENDezvoltarea suportului tehnic național şi cooperarea internaţională pentru energia nucleară”, elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 144/1999, modificată prin OUG 54/2013, privind aprobarea continuării şi finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul de energetică nucleară, asigură cadrul desfăşurării activităţii de cercetare dezvoltare şi inginerie tehnologică (CDIT) la RATEN.
Programul Anual de Cercetare susținut de 18 Programe de cercetare, dezvoltare și inginerie tehnologică (CDIT) răspunde obiectivelor strategice RATEN prin:

I. Asigurarea suportului tehnico-ştiinţific pentru operarea în condiţii de siguranţă şi securitate nucleară a Unităţilor CNE-Cernavodă, prelungirea duratei lor de viaţă, susţinerea aportului la punerea în funcţiune a Unităţilor 3 şi 4

P1

Securitate nucleară

P2

Canal de combustibil

P3

Combustibili nucleari

P4

Sistemul de manevrare combustibil

P5

Gestionare deșeuri radioactive și combustibil ars în condiții de securitate nucleară

P6

Protecția mediului

P7

Generator de abur

P8

Sisteme de proces și echipamente

P9

Chimie circuite

P10

Instrumentație și control

P11

Analiză evenimente de exploatare CNE, calificare la mediu și creșterea duratei de exploatare a CNE

P16

Apă grea și tritiu

 

II. Dezvoltarea reactorilor avansaţi și ciclurilor combustibile (incluzând contribuţia la activitățile dedicate reactorilor rapizi răciţi şi implementării demonstratorului ALFRED în România) III. Asigurarea securităţii nucleare şi creşterea performanţelor de operare a reactorului de cercetare TRIGA-ICN și dezvoltarea tehnicilor de producere de radioizotopi IV. Susținerea activităţii nucleare

P12

Reactori avansați și cicluri de combustibili

P13

Asigurarea și creșterea performanțelor reactorului TRIGA

P14

Tehnologii de iradiere și izotopii

P15

Informatizare activități nucleare

P17

Aplicații ale tehnicilor nucleare

P18

Cooperare internațională

 

În ultimii cinci ani au fost realizate peste 2100 lucrări de cercetare-dezvoltare în cadrul Programelor Anuale: