Odată cu lansarea Programului Nuclear Național (PNN), în 1968, se definitivează opțiunea României asupra filierei de reactoare nucleare şi a structurii acestui Program. Totodată, este înființată, la recomandarea unei misiuni de experţi IAEA, infrastructura aferentă susţinerii PNN: Institutul de Tehnologii Nucleare (ITN), pe Platforma Nucleară Mioveni, şi Secţia de Proiectare Centrale şi Instalaţii Nucleare (PCIN), în cadrul Institutului de Studii şi Proiectari Energetice (ISPE).
ITN, devenit ulterior IRNE şi apoi ICN, a avut principalul rol în asigurarea suportului tehnico-ştiintific pentru lansarea PNN, prin dezvoltarea tehnicilor şi tehnologiilor necesare fabricării combustibilului nuclear CANDU, testarea fasciculelor experimentale ȋn reactorul de cercetare TRIGA, evaluarea performanţelor ȋn exploatare, prin examinarea ȋn Laboratoarele de Examinare Post-Iradiere.
PCIN, devenit ulterior IRNE-P, ISPE-ON şi CITON, i-a revenit misiunea de finaliza studiile de dezvoltare şi selectie a amplasamentului primei centrale nucleare din Romania. În calitate de Proiectant General, a realizat proiectarea si activităţile de inginerie pentru Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, tip CANDU-6, în colaborare cu AECL (Canada), ANSALDO (Italia) şi General Electric (SUA).
De-a lungul anilor, ICN şi CITON au contribuit la punerea ȋn funcţiune a Unităţilor 1 şi 2 de la CNE-Cernavodă, în 1996 si 2007, la furnizarea de echipamente şi servicii pentru funcţionarea acestora ȋn condiţii de securitate nucleară.
Astăzi, Regiei Autonome de Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN), prin sucursalele sale, RATEN ICN şi RATEN CITON, continuă să asigure menținerea și dezvoltarea suportului științific și tehnologic pentru Programul Energetic Nuclear Naţional, pentru operarea în condiții de siguranță a Unităților 1 și 2 de la Cernavodă, pentru menţinerea competenţelor în vederea punerii în funcţiune a Unităților 3 și 4, construirea de noi centrale nucleare, promovarea pe termen mediu și lung a reactorilor avansați de generație IV şi implementarea demonstratorului ALFRED în România, depozitarea în condiții de siguranță a combustibilului ars și a deșeurilor radioactive, operarea, dezvoltarea și utilizarea infrastructurii necesare pentru desfășurarea programelor de cercetare – dezvoltare, educația și pregătirea specialiștilor în domeniu, precum și o cooperare internațională susținută.
RATEN, in calitate de persoana juridică română, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, deţine:
• poziția de lider în domeniul cercetării dedicate energeticii nucleare în România;
• infrastructură de cercetare și testare unică în România și printre puținele în lume;
• capitalul de cunoștințe specifice și experiență în domeniu;
• relații internaționale extinse.