CRP, RER


Proiecte de cercetare coordonate (CRP)

CRP Proiect de cercetare coordonat RO Proiect România
CRP J71013 Innovative Methods in Research Reactor Analysis: Benchmark against Experimental Data on Neutronics and Thermalhydraulic Computational Methods and Tools for Operation and Safety Analysis of Research reactors RO 15350 Assessment of the Computational Tools and Methods Used in Safety Analysis at TRIGA SSR 14 MW against Research Reactors Experimental data
CRP F23027 Application of Large Sample Neutron Activation Analysis Techniques for Inhomogeneous Bulk Archaeological Samples and Large Objects RO 15066 Large Sample NAA Facility And Methodology Development
CRP L53002 Increasing NPP Performance through Process-oriented Knowledge management Approach RO 16373 Case Study: ”The Development and Implementation of the Knowledge Transfer and Preservation Process at Cernavodă NPP”
CRP F11014 Benchmarking of Structural Materials Pre-selected for Advanced Nuclear Reactors RO 16705 Benchmarking of Advanced Materials Pre-Selected for Innovative Nuclear Reactors
CRP T12025 Evaluation of Conditions for Hydrogen-Induced Degradation of Zirconium during Fuel Operating and Storage RO 16798 Factors Affecting the Zirconium Alloy behaviour due to Hydrogen-uptake
CRP F11018 Application of Two and Three Dimensional Neutron Imaging with Focus on Cultural Heritage Research RO 17216 The Neutron and Gamma Imaging Method combined with Neutron-Based Analytical Methods for Cultural Heritage Research
CRP I31023 Prediction of Axial and Radial Creep in Pressure Tubes RO 17519 Prediction of Axial and Radial Creep in CANDU Pressure Tubes
CRP T12027 Reliability of High Power Extended Burn up and Advanced PHWR Fuels RO 18226 Reliability of High Power Extended Burn up and Advanced PHWR Fuels
CRP T12029 Benchmarks of Computational Tools against Experimental Data on Fuel Burnup and Material Activation for Utilization, Operation and Safety Analysis of Research Reactors RO 18729 Benchmarking Activities on Fuel Burnup and Material Activation with Computational Tools and Data Available at TRIGA România
CRP I31032 Neutronics Benchmark of CEFR Start-up Tests RO 22755 Neutronics Simulations of the CEFR Start-up Tests using Monte Carlo computer codes (SERPENT 2, MCNPX)

Proiecte naționale

Proiect Titlu
ROM 007 Supporting a Refueling Simulator and Nuclear Knowledge Management Tool

Proiecte Regionale coordonate de RATEN

Proiect Titlu Calitate
RER 2016013
RER 0043
Enhancing Capacity Building Activities in the European Nuclear and Radiation Safety Organizations for Safe Operation of Facilities Coordonator

INPRO

Programul internațional pentru reactori inovatori și cicluri de combustibil


Proiecte colaborative şi activităţi în cadrul Task 1 ”Global Scenarios” al INPRO

Proiect Titlu
CENESO Evaluarea comparativă a opțiunilor pentru sistemul energetic nuclear (Comparative Evaluation of Nuclear Energy System Options)
ROADMAPS Foile de parcurs pentru o tranziție către un sistem energetic nuclear durabil la nivel global (Roadmaps for a Transition to Globally Sustenable Nuclear Energy System)
KIND Indicatori-cheie pentru formele inovatoare de energie nucleară (Key Indicators for Innovative Nuclear Energy)
SYNERGIES Interacțiunile sinergice ale grupului regional de energie nucleară evaluate pentru durabilitate (Synergetic Nuclear Energy Regional Group Interactions Evaluated for Sustainability)
Activitate Obiective
Dezvoltarea serviciului INPRO Task 1 pentru statele membre Utilizarea instrumentelor de modelare a scenariilor şi de analiză a deciziilor în sprijinul planificării dezvoltării durabile a sistemelor energetice nucleare („Analysis Support for Enhanced Nuclear Energy Sustainability” – ASENES)

Proiecte colaborative în cadrul Task 2 ”Innovations” al INPRO

Proiect Titlu
FANES Analiza combustibilului şi a ciclurilor de combustibili nucleari pentru viitoarele sisteme energetice nucleare (Nuclear Fuel and Fuel Cycle Analysis for Future NES)
WIRAF Deşeurile provenite din reactori şi cicluri de combustibil inovatori (Waste from Innovative Types of Reactors and Fuel Cycle)

Activități în cadrul Task 3 „Sustainability Assessment and Strategies” al INPRO

Activitate Obiective
Actualizarea instrumentului de sprijin economic pentru evaluarea sistemelor energetice nucleare (NEST)
Utilizarea instrumentelor de modelare a scenariilor şi de analiză a deciziilor în sprijinul planificării dezvoltării durabile a sistemelor energetice nucleare („Analysis Support for Enhanced Nuclear Energy Sustainability” – ASENES)

Activități în cadrul Task 4 „Dialogue and Outreach” al INPRO

Activitate Obiective
Actualizarea forumului de dialog pe tema durabilităţii energiei nucleare la nivel global Prin acest dialog, deţinătorii tehnologiilor pot înţelege mai bine nevoile şi îngrijorările utilizatorilor, iar aceştia pot înţelege mai bine posibilităţile şi limitările tehnologiilor şi ale serviciilor furnizate.
INPRO Training Un program cuprinzător de pregătire (şcoala INPRO) care să acopere toate aspectele, serviciile, instrumentele şi activităţile de interes pentru toate taskurile INPRO, menit să vină în sprijinul statelor membre, în vederea elaborării unor strategii pe termen lung pentru integrarea programului energetic nuclear în mixul energetic naţional.
Instrumente de e-learning şi învăţământ la distanţă, în sprijinul pregătirii INPRO Online Assist Training combină aspecte ale cursului de autoeducaţie de tip e-learning cu consultaţiile online, prin intermediul softurilor de teleconferinţă, ţinute de experţi externi şi personal IAEA dedicat prin intermediul platformei IAEA Learning Management System.

Practical Arrangement

  • Acordul de tip Practical Arrangements între Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică Viena (IAEA) şi Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti (RATEN ICN), în domeniul securităţii nucleare, semnat in septembrie 2016, a fost reinnoit în 2019 pentru încă 3 ani.
  • Producerea unei noi versiuni a instrumentului de sprijin economic Nuclear Economics Support Tool (NEST)

ALMERA, RANET

  • Participarea RATEN ICN la activitățile rețelei ALMERA (Network of Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity) în calitate de punct național de contact
  • Participarea RATEN ICN prin CNCAN la activitățile rețelei RANET (Response Assistance Network)

Alte colaborări

  • Instruiri pentru bursieri IAEA (securitate nucleară, fabricaţie combustibil, reactori de cercetare, radioprotecție)
  • Participarea la cursuri, workshopuri, instruiri tehnice
  • Reprezentarea RATEN în grupuri tehnice de lucru: Technical Working Group – Fast Reactors (TWG-FR)