Solicitare informații de interes general

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice: Costache Cosmina

E-mail: cosmina.costache-(at)-raten.ro

Tel: +40 248 207031, interior 3108

 

Acte gestionate

 

Actele normative care reglementează activitatea de informare publică:

  1. Legea nr. 544 din 10 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
  2. Hotararea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 200
  3. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protectia informatiilor clasificate