.

ALFRED – ETAPA 1
infrastructură de cercetare suport:
ATHENA (instalaţie de tip piscină pentru experimente şi teste termohidraulice)
ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)

Diseminare

Vor fi încărcate informații/imagini pe parcursul derulării proiectului:
Anunțuri de presă
Postere/ Pliante
Panou informativ
Placa permanentă

www.fonduri-ue.ro
http://www.alfred-reactor.eu

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate