.

ALFRED – ETAPA 1
infrastructură de cercetare suport:
ATHENA (instalaţie de tip piscină pentru experimente şi teste termohidraulice)
ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)

Raportări

Vor fi încărcate informații despre rapoarte de progres, rapoarte de audit, rapoarte aferente activităţii de dirigenţie de şantier, pe parcursul derulării proiectului.

www.fonduri-ue.ro
http://www.alfred-reactor.eu

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate