Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN) este înființată in scopul desfășurării activității de suport tehnic pentru energetica nucleară și pentru a menține și dezvolta competența tehnică pe durata de funcționare a instalațiilor nucleare.

RATEN participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului și la realizarea, cu prioritate, a obiectivelor științifice și tehnice ale Programelor naționale aprobate de Guvern.

RATEN are ca obiect principal de activitate:

– dezvoltarea de tehnologii necesare asigurării suportului știintific și tehnic național pentru domeniul de energetică nucleară in vederea funcționării în condiții de securitate nucleară a instalațiilor aferente domeniului;

– dezvoltarea de tehnologii pentru noi tipuri de reactori nucleari energetici de generație IV;

– dezvoltarea de tehnologii pentru managementul combustibilului nuclear ars și al deseurilor radioactive;

– producția de radioizotopi pentru medicină și industrie;

– activități de cercetare științifică, proiectare și inginerie tehnologică;

– pregătirea specialiștilor în domeniul nuclear;

– dezvoltarea de specialitate în calitate de organizații tehnice suport ale administrației publice centrale;

– programe de informare publică;

– activități specifice cooperării internaționale in domeniu.