ALFRED – Etapa 1, infrastructură de cercetare suport:  ATHENA (instalaţie de tip piscină pentru experimente şi teste termohidraulice)

şi ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)

 

Cod apel: POC/448/1/1/Mari infrastructure de CD

Cod MySMIS:  126159

Coordonator: Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN)

Finanƫare: Programul Operational Competitivitate (POC) = 92.000 mii; Cofinanƫare RATEN ICN =  38.000 mii lei.

Durata: 42 luni.

Obiectivul general: să intarească capacitatea ştiinţifică, tehnică şi de inovare in domeniul de specializare inteligentă “Energie, mediu şi schimbari climatice în vederea consolidării performanţelor cercetării nucleare din România, prin realizarea infrastructurii experimentale dedicată dezvoltării tehnologiei reactorilor rapizi răciţi cu plumb.

Objective  Specifice (OS):

  • (OS1) – Realizarea documentației tehnice de execuție pentru instalațiile experimentale ATHENA și ChemLab, precum și pentru clădirile aferente;
  • (OS2) – Realizarea clădirilor aferente instalațiilor experimentale (ATHENA, ChemLab);
  • (OS3) – Realizarea achiziției componentelor și echipamentelor aferente instalațiilor experimentale (ATHENA, ChemLab);
  • (OS4) – Realizarea activităților de montaj, probe tehnice și testare pentru demonstrarea funcționalității instalațiilor experimentale (ATHENA, ChemLab);
  • (OS5) – Constituirea echipelor tehnice de lucru, precum și a programului pentru realizarea sustenabilității proiectului, urmărind obiectivul general de întărire a capacității științifice, tehnice și de inovare pentru rezolvarea aspectelor deschise ale tehnologiei reactorilor rapizi răciți cu plumb.