.

ALFRED – ETAPA 1
infrastructură de cercetare suport:
ATHENA (instalaţie de tip piscină pentru experimente şi teste termohidraulice)
ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)

Cod apel: POC/448/1/1/Mari infrastructuri de CD
Cod MySMIS: 126159
Coordonator: Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN)
Finanƫare: Programul Operational Competitivitate (POC) = 92.000 mii lei;
.                 Cofinanƫare RATEN ICN = 38.000 mii lei.
Durata: 42 luni.
Obiectivul general: Dezvoltarea capacității ştiinţifice, tehnice şi de inovare în domeniul de specializare inteligentă “Energie, mediu şi schimbări climatice” în vederea consolidării performanţelor cercetării nucleare din România, prin realizarea infrastructurii experimentale dedicată dezvoltării tehnologiei reactorilor rapizi răciţi cu plumb.

Context     Rezultate majore preconizate     Obiective atinse    Diseminare    Achiziții    Raportări

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
http://www.alfred-reactor.eu

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.