.

ALFRED – ETAPA 1
infrastructură de cercetare suport:
ATHENA (instalaţie de tip piscină pentru experimente şi teste termohidraulice)
ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)

Context
Demonstratorul ALFRED este un proiect european, inclus în foaia de parcurs a ESNII (Iniţiativa Europeană de Dezvoltare Nucleară Industrială Durabilă), în cadrul primei linii de priorităţi. În 2028 e prevăzută realizarea acestui demonstrator al tehnologiei inovatoare LFR (Lead-cooled Fast Reactor), un reactor de Generaţie IV răcit cu plumb care are drept obiective creşterea gradului de securitate, utilizarea mai eficientă a resurselor, reciclarea combustibilului, reducerea volumului şi a toxicităţii deşeurilor, fiind foarte competitive la nivel economic.

Pentru realizarea demonstratorului este nevoie de o infrastructură suport care cuprinde şase instalaţii unice în lume: ATHENA, ChemLab, ELF, HELENA2, Hands-ON şi Meltin’Pot. Acestea sunt necesare pentru rezolvarea aspectelor deschise ale tehnologiei LFR, elucidarea efectelor de scală şi realizarea activităţilor de testare şi demonstraţie pentru componentele ALFRED.

Instalaţiile vor lucra pe baza unui program tehnico-ştiinţific şi de demonstrare realizat sub supravegherea consorţiului FALCON, precum şi a altor parteneri internaţionali cu care FALCON a semnat acorduri, vizând utilizarea optimă a instalaţiilor prin corelarea sinergică a altor activităţi realizate la nivelul altor laboratoare, sustenabilitatea operării (prin integrare internaţională) şi urmărirea atentă a obiectivelor LFR.

Proiectul “ALFRED – Etapa 1, infrastructură de cercetare suport: ATHENA (instalaţie de tip piscină pentru experimente şi teste termohidraulice) şi ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)” are ca scop realizarea primelor două elemente din cele şase, acestea fiind prioritare pentru rezolvarea aspectelor menţionate prin experimente de testare la scara 1:1 şi prin producerea de date experimentale.

ATHENA şi ChemLab vor fi localizate pe un teren aflat în proprietatea statului și administrat de RATEN. Amplasamentul se află în incinta Platformei nucleare Mioveni, dotată cu toate utilităţile necesare operării unor obiective şi instalaţii nucleare (Reactorul de cercetare TRIGA-ICN, Laboratorul de Examinare Post-Iradiere LEPI, Staţia de Tratare Deşeuri Radioactive STDR) şi protejată printr-un sistem de protecţie fizică ce corespunde cerinţelor şi tratatelor internaţionale la care România este parte – IAEA Viena, EURATOM.

www.fonduri-ue.ro
http://www.alfred-reactor.eu

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate