Programul Anual de Cercetare RATEN, privind Dezvoltarea suportului tehnic national şi cooperarea internaţională pentru energia nucleară, elaborat în baza OUG 144/1999, aprobată prin Legea 198/2000, este susţinut de 18 Programe de cercetare, dezvoltare şi inginerie tehnologică (CDIT).

Programele de cercetare sunt structurate pe teme de cercetare, propuse în funcţie de priorităţile de cercetare naţionale şi internaţionale, de acordurile, convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte, în condiţiile utilizării în scopuri paşnice a energiei nucleare şi în corelaţie  cu obiectivele şi direcţiile strategice de acţiune ale Strategiei de Cercetare-Dezvoltare RATEN 2015-2025. În cadrul temelor de cercetare sunt realizate lucrările de cercetare propriu-zise.

CDIT_schema

 

Nr.

TITLUL PROGRAMULUI

OBIECTIV

P1 Securitate nucleară  

 

 

Asigurarea suportul tehnico-stiintific CNE, extinderii timpului de viata la Unitătile U1+U2, contribuţii la punerea în funcţiune a Unităţilor  U3+U4.

Implementarea Strategiei Nationale Securitate (CNCAN) si a Managementului Deşeurilor radioactive (ANDR)

P2 Canalul de combustibil
P3 Combustibili nucleari
P4 Sistemul de manevrare combustibili
P5 Gestionare deşeuri dadioactive şi dombustibil ars în condiţii de Securitate Nucleară
P6 Protecţia mediului
P7 Generator de abur
P8 Sisteme de proces şi echipamente
P9 Chimie circuite
P10 Instrumentaţie şi control
P11 Analiză evenimente de exploatare CNE, îmbătrânire, calificare la mediu şi creşterea duratei de exploatare a CNE
P12 Reactori avansaţi şi cicluri de combustibil

Dezvoltarea filierelor de reactorii rapizi, Gen IV

P13 Asigurarea şi creşterea performanţelor reactorului TRIGA-ICN

Iradierea materialelor nucleare , examinare post-iradiere, dezvoltarea de noi tehnologii

P14 Tehnologii de iradiere şi radioizotopi
P15 Informatizare activităţi nucleare  

Programe suport

P16 Apă grea şi tritiu
P17 Aplicaţii ale tehnicilor nucleare
P18 Cooperare internatională

Asigurarea responsabilitătilor asumate in Proiectele de cooperare şi colaborare Internaţionala