.
Link site: http://www.proalfred.nuclear.ro/

Activităţi de pregătire a realizării infrastructurii de cercetare ALFRED în România

Competiƫia: C1 ALFRED, Programul 5 – Cercetare în domenii de interes strategic, Subprogramul 5.5. Programul de cercetare, dezvoltare și inovare pentru reactori de generația a IV-a – ALFRED, din cadrul Planului Național de cercetare-dezvoltare și inovare 2015-2020 (PNCDI III);

Obiectiv general: Proiectul PRO ALFRED vizează realizarea de acțiuni pregătitoare pentru realizarea infrastructurii de cercetare de interes național și european, aferentă demonstratorul LFR ALFRED în România;

Consorƫiu:
CoordonatorRegia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN)
Partener 1Universitatea din Pitești (UPIT)
Partener 2Universitatea Politehnica București (UPB)
Partener 3Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară, Horia Hulubei” (IFIN-HH)
Partener 4 Institutul de Prognoză Economică (IPE)

Durata contractului: 16 luni;

Valoarea Contractului: 12.000.000 lei, sumă totală alocată de la bugetul de stat, din care: 3.000.000 lei pentru 2019 și 9.000.000 lei pentru 2020;

Sedinƫă de lansare: 25 septembrie 2019, la sediul Institutului de Cercetări Nucleare Piteşti.