Sorry, this entry is only available in Română. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

RATEN:

Anunt rezultate concurs 09.07.2024

In data de 18.07.2024 ora 800, RATEN organizează concurs, la sediul regiei, str. Câmpului nr. 1, Mioveni, pentru angajare, pe durata nedeterminata:

– 1 post de Director adj. Securitate Nucleara
– 1 post de Director adj. Economic

Înscrierile la concurs se fac in zilele lucrătoare, intre orele 900-1200, pana in data de 16.07.2024, ora 1200, data pana la care cei interesați vor prezenta la Compartimentul Resurse Umane de la sediul RATEN, un dosar cu următoarele documente:

  1. Cerere de inscriere la concurs (se completeaza de candidat la depunerea dosarului);
  2. Carte de identitate in copie si original;
  3. Declaratie de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru inscriere si participare la concurs (se completeaza de candidat la depunerea dosarului);
  4. Declaratie de compatibilitate, pe proprie raspundere (se completeaza de candidat la depunerea dosarului);
  5. Actele de studii in copie si original;
  6. Curriculum vitae;
  7. Carnetul de munca in copie si original şi/sau ultimul Contract Individual de Muncă/ Convenţie, în copie şi original, dacă a mai lucrat;
  8. Adeverinta de la medicul de familie din care sa rezulte daca este sau nu in evidenta cu boli cronice;
  9. Fisa de examen psihologic, din care să rezulte că este apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea unei funcţii de conducere;
  10. Cazier judiciar.

Nota minima de la care candidatii se considera reusiti este 7.
Probele de concurs si ponderile notelor in nota finala sunt urmatoarele:

a) Lucrare scrisa:
– 75% din nota finala;
b) Interviu :
– 25% din nota finala.

Cerințele minime, Tematicile si Bibliografiile sunt afișate la sediul RATEN si pe pagina de web: www.raten.ro
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0248 207031, interior 3110.

(click aici) ANUNT CONCURS
(click aici) Cerinte minime, tematica si bibliografie Director Securitate Nucleara
(click aici) Cerinte minime, tematica si bibliografie Director Economic

RATEN ICN: Legatura site RATEN ICN.
RATEN CITON: Legatura site RATEN CITON.