Comisia Europeana

 • Programul Cadru FP7 şi H2020:
Proiect Titlul Proiectului Perioada Calitatea
FORGE Soarta gazelor in depozit geologic 2009 – 2013 Partener
STYLE Integritatea structurală pentru managementul timpului de viaţă a componentelor nucleare, exceptând vasele sub presiune 2010 – 2013 Partener
IPPA Implementarea conceptelor de participare a publicului 2011 – 2013 Partener
NEWLANCER Interconectarea noilor state membre pentru o coeziune avansata in cercetarea Euratom 2011 – 2013 Coordonator
MATTER Materiale, încercări şi  norme  

2011 – 2014

Partener
SEARCH Implicaţiile proceselor chimice asupra exloatării în siguranţa a reactoarelor răcite cu metale grele în stare lichidă Partener
MAXSIMA Metodologie, analize si experimente pentru evaluarea securitatii MYRRHA 2012 – 2018 Partener
ARCADIA Evaluarea capacităţii regionale de dezvoltare integrată a noilor reactori  

 

 

2013 – 2016

Coordonator
ASAPMSA_E Metodologii avansate de evaluare a securităţii: studiul PSA extins Partener
EAGLE Imbunătăţirea proceselor de educare, pregătire şi comunicare pentru o comportare şi decizie mai informată relativ la riscurile radiaţiei ionizante Partener
MARISA Actiune suport pentru infrastructura de cercetare MYRRHA Partener
PLATENSO Construcţia unei platforme pentru îmbunătăţirea cercetărilor sociale din domeniul energiei nucleare in ţările central şi est europene Partener
NUGENIA+ (MICRIN) Mitigation of Crack Initiation Partener
ESNII PLUS Pregatirea ESNII pentru HORIZON 2020 2013-2017 Partener
MATISSE Materiale inovative pentru o energetică nucleară sigura şi durabilă în Europa
CAST Termenul sursa pentru C-14 2013-2018 Partener
JOPRAD Programe comune in H2020 in domeniul managementului deseurilor radioactive Membru Asociat
CEBAMA Materiale pe baza de ciment, proprietati, evolutie, si functii de bariera 2015 – 2019 Partener
FASTNET FAST instrumente de urgenta nucleara Partener

ACC 2009-2019

 • Joint Research Centre (JRC):

     – reteaua APSA;

     reteaua NeT – European Network on Neutron Techniques Standardization for Structural Integrity;

 • Agreement pentru utilizarea codului TRANSURANUS
 • RATEN is Membru in urmatoarele platforme, retele si asociatii ale Uniunii Europene:

     – Platforma Tehnologica Europeana pentru Energetica Nucleară Durabilă, SNETP;

     – Platformei Tehnologică Europeană pentru Depozitarea Geologică a Deşeurilor Radioactive, IGD-TP;

     – Asociatia internationala NUGENIA, dedicata tehnologiilor nucleare pentru reactorii de fisiune GII si GIII;

     – Alianţa Europeană de Cercetare Energetica, EERA ( membri in JPNM – Materiale avansate pentru GIV-ODS).

 • IAEA – Viena:
  • Proiecte de cercetare coordonata, CRP
RO 16373 Study Case: The Development and Implementation of the Knowledge Transfer and Preservation Process at Cernavoda NPP
RO 15066 Large Sample NAA Facility and Methodology Development
RO 15350 Assessment of the computational tools and methods used in safety analysis at TRIGA SSR 14 MW against research reactors experimental data
RO 16705 Benchmarking of advanced Materials pre-selected for innovative Nuclear Reactors
RO 16798 Evaluation of Conditions for Hydrogen Induced Degradation of Zirconium Alloys during Fuel Operation and Storage
RO 17216 The Neutron and Gamma Imaging Method combined with Neutron-Based Analytical Methods for Cultural Heritage Research;
RO 17519 Prediction of Axial and Radial Creep in Pressure Tubes
RO 18226 Reliability of high Power Extended Burn Up and advanced PHWR Fuels;
RO   2026 Benchmarks of Computational Tools against Experimental Data on Fuel Burn up and Material Activation for Utilization, Operation and Safety Analysis of Research Reactors
 • Proiectul national
ROM    007 Supporting a Refueling Simulator and Nuclear  Knowledge Management Tool
 • Proiectul INPRO (International Program for Innovative Reactors and Fuel Cycles)
INPRO Proiectele colaborative  ( FANES, SYNERGY, KIND, ROADMAPS);

Proiectul NESA in Romania, derulat de ANDR cu IAEA

 Acordul tip Practical Arrangement (PA) intre RATEN ICN şi IAEA Viena privind asigurarea suportului ştiinţific şi tehnic statelor membre în domeniul securităţii nucleare;

 • Alte actiuni:
 • participarea RATEN ICN la activitatile retelei ALMERA (Network of Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity) in calitate de punct national de contact;
 • participarea RATEN ICN prin CNCAN la activitatile retelei RANET (Response Assistance Network);
 • traininguri pentru bursieri IAEA (securitate nucleara, fabricatie combustibil, reactori de cercetare);
 • participarea la cursuri, workshopuri, traininguri;
 • reprezentarea RATEN in grupuri tehnice de lucru si in calitate de experti.

 

 • CEA Franta

     – Proiectul NSRAWD 2

 • IRSN Franta

     – Agrement privind utilizarea unor coduri de calcul ( ASTEC, ICARE/CATHARE)

 • SCK-CEN Belgia

     – Agreement privind cercetarea in domeniul energiei si tehnologiei nucleare

 • ANSALDO Nucleare , ENEA Italia si RATEN ICN

     – Memorandumul de Cooperare pentru implementarea constructiei proiectului ALFRED.

 • CANDU Owners Group (COG) – Canada

     – evaluarea Rapoartelor COG şi implementarea rezultatelor la CNE-Cernavoda in domeniile:Canal de Combustibil, Securitate si Licenţiere, Radioprotectie şi Mediu, Chimie, Materiale şi Componente;

     – dezvoltarea capabilitatii de testare si supraveghere a materialelor iradiate provenite din tubul de presiune CANDU;

 • CANDU Energy Inc ( fost AECL) – Canada

     – Memorandumul de Intelegere intre Departamentul pentru Resurse Naturale Canada şi Ministerul Industriei şi Comertului al Romania in domeniile: combustibilului nuclear CANDU, securitătii nucleare şi managementului timpului de viaţă al centralei nucleare

 • DoE – USA ( Los Alamos National Laboratory şi Oak Ridge National Laboratory) ;
 • NEA-OECD